Akcje i wydarzenia

Kalendarz kulturalnych akcji hotelu Morawa:

  • Spotkanie harmonijkarzów – luty, czerwiec, październik, grudzień
  • Karnawał,pochowawani basy(wesoły, ludowy obrzęd) – luty
  • Palenie czarownic – 30. kwietnia
  • Program kulturalny Znojemskie winobranie – wrzesień
  • Na Marcina chrzest wina – listopad