Znojmo a okolí

Znojmo patří mezi nejstarší česká města. Jedinečná poloha Znojma na jihu Moravy společně s bohatstvím historických památek jej tvoří přitažlivým pro procházky městem i jeho okolím.

Za návštěvu stojí především historické centrum města s křivolakými uličkami a romantickými vyhlídkami. Najdete vněm mnoho památek,z nichž mezi nejvýznamnější patří:

Znojemský hrad – Od roku 1910 slouží sály hradu historické expozici zachycující vývoj města a regionu od pravěku po konec 19. století. Jsou zde vystaveny památky středověkého a renesančního Znojma.

Rotunda sv. Kateřiny – Románská rotunda pochází z poloviny 11. století. Unikátnost rotundy spočívá především v její malířské výzdobě.

Podzemí – Vznik labyrintu znojemského podzemí předpokládáme na přelomu 13. a 14. století. Chodby měří 26,5 kilometru pod historickou částí města a v některých částech se nachází až čtyři patra nad sebou.

Radniční věž – Pozdně gotická radniční věž , vysoká 79,5 m, je dominantou města. Z ochozu věže je při dobré viditelnosti možno spatřit Pálavské vrchy a výjimečně i vrcholky dolnorakouských Alp.

Loucký klášter – Byl založen roku 1190, za husitských válek zrušen a poté znovu budován v barokním stylu.

Okolí Znojma

Národní park Podyjí – Národní park se nachází v přímé blízkosti Znojma. Díky své poloze v bývalém hraničním pásmu si zachoval člověkem téměř nedotčenou přírodu.Údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem o celkové délce asi 42 km je, s výjimkou rakouského městečka Hardegg, zcela neobydlené. Díky jedinečné geomorfologii oplývá park mimořádnými přírodními sceneriemi, zejména pak hluboce zaříznutými meandry, skalními stěnami a útvary a rozsáhlými suťovými poli. Pěším návštěvníkům se přímo v NP Podyjí nabízí 76 km značených tras a 27 km cyklotras.

Šobes – Jedna z nejstarších a nejnavštěvovanějších vinic, která je orientována k jihu a meandrující řeka Dyje kolem ní vytváří poloostrov s jedinečným mikroklimatem.

Hardegg – Nejmenší město Rakouska. V interiérech gotického hradu z 12. století se nachází expozice o mexickém císaři Maxmiliánu Rakouském a sbírky umění starých amerických národů.

Hardeggská vyhlídka – Vyhlídka na údolí řeky Dyje a městečko Hardegg

Nový hrádek u Lukova – Zřícenina hradu v Národním parku Podyjí s atraktivní vyhlídkou do meandrů řeky Dyje

Bítov – Romantický hrad nad Vranovskou přehradou s nádhernými iluzivními malbami a přírodovědnými sbírkami včetně cca 50 vycpaných psů zapsaných v Guinessove knize rekordů.

Vranov nad Dyjí – Romantický barokní zámek na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí

Cornštejn – Zřícenina strážního hradu nad Vranovskou přehradou, opuštěného od 16. století

Vranovská přehrada - Oblíbená rekreační oblast na Dyji postavená v letech 1930 – 1934 s šedesát metrů vysokou přehradní hrází a 30 km dlouhým přehradním jezerem.

Čížov – Příhraniční obec s návštěvnickým centrem Národního parku Podyjí. Nachází se zde zbytky tzv. železné opony připomínající doby, kdy Znojemsko bylo „hranicí míru a socialismu“ a zdejší památky i příroda zůstávaly turistům utajeny.

Hluboké Mašůvky – Významné poutní místo s barokním mariánským kostelem Navštívení P. Marie.

Králův stolec – vyhlídka na údolí Dyje se Znojemskou přehradou

Laa a.d. Thaya – termální lázně a koupaliště

Další informace o Znojmě:

www.znojmocity.cz – oficiální stránky města Znojma

www.znojemsko.info – turistický průvodce po Znojemsku